Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ...

Mol-Thailand

เจ้าหน้าที่สรจ.พบ. ร่วมเป็นวิทยากรทีมครูฝึก (อสต.) รุ่นที่ 2 ...

Mol-Thailand

สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรของแรงงานไต้หวัน ...

TOP