Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ...

Mol-Thailand

ที่ปรึกษา รมต. กระทรวงแรงงาน พร้อม 5 เสือ จังหวัดเพชรบุรี ...

Mol-Thailand

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ...

Mol-Thailand

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ...

Mol-Thailand

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ...

Mol-Thailand

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ...

Mol-Thailand

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ...

Mol-Thailand

สรจ.เพชรบุรี ดำเนินกิจกรรม “พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ...

TOP