Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรจ.เพชรบุรี’ ร่วมพิธี “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565”

สรจ.เพชรบุรี’ ร่วมพิธี “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565” ...

‘แรงงานเพชรบุรี’  ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด  ‘ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด’

‘แรงงานเพชรบุรี’ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ‘ชมรม TO BE ...

TOP