Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

‘สรจ.เพชรบุรี’ ลงพื้นที่ปิดกิจกรรม “การจ้างงานเร่งด่วน” อ.ท่ายาง

‘สรจ.เพชรบุรี’ ลงพื้นที่ปิดกิจกรรม “การจ้างงานเร่งด่วน” อ.ท่ายาง ...

TOP