Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และการขึ้นบัญชีการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน

pll_content_description

TOP