Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameตำแหน่งงานว่างประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ขนาด : 70.06 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-09-07 10:13:25+07

pll_file_nameตำแหน่งงานว่างประจำเดือน พฤษภาคม 2562

ขนาด : 122.38 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-09-07 10:12:37+07

pll_file_nameตำแหน่งงานว่างประจำเดือน เมษายน 2562

ขนาด : 64.25 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-09-07 10:11:56+07

pll_file_nameสมุดปกขาวการดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ขนาด : 3761.45 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 16:20:16+07

pll_file_name***ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเพชรบุรี เดือนมีนาคม 2559

ขนาด : 140.21 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 15:48:40+07
TOP