Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

5 เสือแรงงานเพชรบุรี’ ต้อนรับ ‘รอง ผวจ.เพชรบุรี’ ในโอกาสเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มผู้ฝึกทักษะฝีมือ เพื่อปูทาง ‘สร้างงาน สร้างอาชีพ’ หลักสูตร ‘ทอผ้าคลุมไหล่จากใยกล้วย’ ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ

pll_content_description

วันที่ 25 มกราคม 2565 นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้เข้าร่วม ‘โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดเพชรบุรี’ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน หลักสูตร ‘การออกแบบลวดลายและทอผ้าคลุมไหล่จาก   ใยกล้วย’ หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มเป้าหมายจำนวน 16 คน อบรมระหว่างวันที่ 21 – 25 มกราคม 2565  ดำเนินการโดย สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี นางสาวภัทราวรรณ กลับกลายดี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี นางรัศมี สุจโต ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี นายนิกร นิ่มสาย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี และ คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับ

นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า “โครงการในวันนี้ก็เป็นอีก 1 โครงการที่จังหวัดเพชรบุรีทำเพื่อพี่น้องชาวเพชรบุรี เพราะจังหวัดเพชรบุรีของเรามีทรัพยากรครบทั้งน้ำ ทั้งพืช ซึ่งหาก  พี่น้องต้องการจะทำอะไรทางราชการก็พร้อมยินดีช่วย และมิได้นิ่งนอนใจ  โดยมีหน่วยงานราชการพร้อมช่วยเหลือ เช่น กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน ในเรื่องการกู้ยืมเงิน รวมทั้งมีแหล่งเงินทุนจากทาง ธกส. และมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาช่วยกันพัฒนา ถ้าเราไม่ทำก็จะมีคนมาทำแทนเรา ดังนั้นต้องดึงลูกหลานของเรากลับมา….ต้องขอบคุณทุกคนที่สู้ไปด้วยกัน…สำหรับทางภาคราชการก็มีกำลังที่จะช่วยทุกท่านถ้าอยากมีเงินทุนพัฒนาภาคการเกษตรให้เป็นกึ่งอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรม ถ้าอยากได้อะไรก็บอกมา เราพร้อมที่จะช่วยได้…..”

 

 

 

TOP