Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

‘แรงงานเพชรบุรี’ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้กิจกรรมจิตอาสา ‘1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน’

pll_content_description

วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี  พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้กิจกรรมจิตอาสา ‘1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน’โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ณ แม่น้ำเพชรบุรี ข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

TOP