Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

แรงงานจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ใช้เป็นที่พักอาศัยเพื่อกักตัว และสถานที่ทำงานของแรงงานต่างด้าว

pll_content_description

TOP