Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าพบนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาส รับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

pll_content_description

TOP