Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

สรจ.เมืองเพชร ร่วมบูรณาการตรวจแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้  นางสาวมานัส มีพระเดช พนักงานธุรการ ส 4 ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี ตรวจคนเข้าเมือง ลงพื้นที่ในอำเภอเขาย้อย เพื่อตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พร้อมกำชับให้นายจ้างปฏิบัติแก่แรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย  ป้องกันและปราบปรามจับกุมบุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย รวม 4 แห่ง ประกอบด้วย  1.บริษัท สตาร์ชัน ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2.บริษัท ไทยฮงพลาสติก จำกัด 3. หจก.วงศ์ทวีทรัพย์ 4.บริษัท แอ็ช นิลท์ จำกัด ซึ่งการออกตรวจครั้งนี้ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด

TOP