Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

‘สรจ.เพชรบุรี’ ลงพื้นที่ปิดกิจกรรม “การจ้างงานเร่งด่วน” อ.ท่ายาง

pll_content_description

วันที่ 25 มกราคม 2565 นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวภัทราภรณ์ โททวี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ลงพื้นที่ปิด ‘โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดเพชรบุรี’ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมการจ้างงานเร่งด่วน : การทาสีกำแพง (ด้านใน/นอก) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

TOP