Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

‘สรจ.เพชรบุรี’ ร่วมเปิดการฝึกอบรม ‘หลักสูตรการนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย’ เพิ่มทักษะนวดแผนไทย ดึงนักท่องเที่ยวเยือน ‘เมืองเพชรบุรี’

pll_content_description

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้         นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ ‘หลักสูตร การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย’ ภายใต้โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ให้แก่แรงงานที่ประกอบอาชีพนวดไทยในพื้นที่ จ.เพชรบุรี จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  โดยมี นางเธียรรัตน์     นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พร้อมด้วย น.ส.อาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วม
นางธิวัลรัตน์ฯ กล่าวว่า “รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงาน รวมถึงส่งเสริมการมีงานทำ และให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย ให้เป็นแรงงานคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ (Thailand Wellness Sandbox) โดยเฉพาะพื้นที่การท่องเที่ยวในเขตอำเภอชะอำ และหัวหิน ซึ่งเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งใหม่ของไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ดำเนินการพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานเป็นการเร่งด่วน”

TOP