Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

‘สรจ.เพชรบุรี’ ร่วมประชุม ‘คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี’ ประจำเดือนมกราคม 2565

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม  พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุม‘คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี’ ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยมี นายณัฐวุฒิ     เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  

TOP