Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

‘สรจ.เพชรบุรี’ บูรณาการตรวจท่าเทียบเรือและสถานประกอบการ

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางสาวภัทราภรณ์ โททวี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี และกองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี (กอ.รมน.พบ.) ลงพื้นที่ตรวจท่าเทียบเรือและสถานประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแหลม เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในกลุ่มแรงงานภาคประมง  พร้อมกำชับให้นายจ้างปฏิบัติแก่แรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย  ป้องกันและปราบปรามจับกุมบุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย รวม 2 แห่ง ประกอบด้วย  1. ท่าเรือสหกรณ์ประมงบ้านแหลม  2. ท่าเทียบเรือประมงอำนาจอุตสาหะ 1  ซึ่งในการออกตรวจครั้งนี้ไม่พบการกระทำผิดฐานการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและไม่พบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมายแต่อย่างใดกฎหมายแต่อย่างใด

TOP