Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมการวางแผนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนกา เข็มที่ 2

pll_content_description

TOP