Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

จัดงานวันนัดพบแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

pll_content_description

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี  จัดวันนัดพบแรงงาน  ในวันที่  2  มิถุนายน  2553  ณ  โรงแรมรอยัลไดมอน  ตำบลไร่ส้ม  อำภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  ในงานดังกล่าวจะมีตำแหน่งงานมากมายให้เลือก  และจะมีนายจ้างมาสัมภาษณ์ด้วยตนเอง

TOP