Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

TOP