Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

‘แรงงานเพชรบุรี’ ร่วมต้อนรับ ‘คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE’

pll_content_description

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับ ‘คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ‘ ในการลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี ซึ่งได้รับรางวัลพระราชทานชนะเลิศ ประเภทสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปีที่ 2 จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นตัวแทนไปเข้าร่วมประกวดระดับประเทศในเดือนกรกฎาคม 2565 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

TOP