Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

แรงงานจังหวัดเพชรบุรีนำทีมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยงฯ

pll_content_description

TOP