Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

สรจ.เพชรบุรี ร่วมประชุม คณะกรรมการจัดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ 35 ประจำปี 2565

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ 35 ประจำปี 2565 เพื่อสรุปผลกิจกรรมภายในงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณบนพระนครคีรี (เขาวัง) บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และบริเวณโดยรอบ เพื่อรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

TOP