Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

‘สรจ.เพชรบุรี’ ร่วมตรวจติดตามผลนายจ้างเข้าร่วม ‘โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs’

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 09.00 น. นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นายภิญโญ  ชินพัฒนวานิช นักวิชาการแรงงาน ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสวัสดิการและความมั่นคง ประกันสังคม และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี รวม 4 แห่ง ประกอบด้วย 1. แม่กิมไล้ขนมหม้อแกง ไร่ส้ม 2. บริษัท สยาม อควาเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  3. ทรัย์มงคงรีไซเคิล โดย คุณสุชาวดี และ 4.บริษัท รุ่งโรจน์ อินดัสทรี้ 5. บริษัท พรนุภาพ มอเตอร์ไบค์ จำกัด ในการนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP