Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

pll_content_description

TOP