Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์  อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านยาเสพติด จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

pll_content_description

       วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.  นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์  อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านยาเสพติด จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีนายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ และอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว จำนวน 93 คน ณ โรงแรมรอยัล ไดมอน ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี

TOP