Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

‘จังหวัดเพชรบุรี’ ร่วมนำเสนอ ผลงานประกวด’ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก’

pll_content_description

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.20 น. นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
และนายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมนำเสนอ ผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ในกิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ซึ่งในการประกวดดังกล่าวสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรีได้สนับสนุนส่งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (มหาชน) จำกัด สาขาเพชรบุรี
เข้าร่วมประกวดใน Setting สถานประกอบการ โดยจังหวัดเพชรบุรีส่งประกวดผลงาน จำนวน 12 ชมรม ซึ่งมีชมรมผ่านการประกวด จำนวน 8 ชมรม ดังนี้
1.จังหวัดเพชรบุรี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นระดับเพชรปีที่ 1
2.อำเภอบ้านแหลม ระดับดีเด่น
3.อำเภอเขาย้อย ระดับดีเด่น
4.โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) รักษามาตรฐาน
พร้อมเป็นระดับยอดเพชรปีที่ 3
5.โรงเรียนโยธินบูรณะ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นระดับเงินปีที่2
6.วิทยาลัยวังไกลกังวล2ชะอำ ระดับดีเด่น
7.ชุมชนบ้านสระพัง ระดับดีเด่น
8.สนง.คุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี ระดับดีเด่น
TOP