แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามและจ่ายเงินในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ

  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางจรัสพร อรุณโรจน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  ออกพื้นที่ตรวจติดตามและจ่ายเงินในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการทำขนมไทยและอาหาร (ขนมชั้นแฟนซี ขนมตาล น้ำตาลโตนด ขนมปุยฝ้าย และข้าวหมกไก่) ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 19-21 ก.พ. 2561งบประมาณ 17,660.- บาท   ณ หมู่ที่ 2 ต. บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

s__7888914_0.jpg