แรงงานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมทีมสังเกตการณ์ลงพื้นที่ขับเคลื่อนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (Kick Off)

    เมื่อวันพุธที่ 21  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 น. นายวิชาญ ม่วงใหม่  แรงงานจังหวัดเพชรบุรี  พร้อมด้วย นายอำเภอบ้านแหลม  อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี   ประมงจังหวัดเพชรบุรี และสถิติจังหวัดเพชรบุรี  เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเพชรบุรี  ระดับตำบล  ตามแผนการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม  ยั่งยืน  ครั้งที่ 1 (Kick Off)  ณ พื้นที่ตำบลบางครก  ตำบลบางตะบูน และตำบลบางตะบูนออก  อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี                         ตำบลบางครก                       ตำบลบางตะบูน

 
                      ตำบลบางตะบูนออก