แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามและจ่ายเงินในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ

 

        เมื่อวันอังคารที่  13  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางจรัสพร อรุณโรจน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ออกพื้นที่ตรวจติดตามและจ่ายเงินในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้เทียนหอม  ณ ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี  ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่  11-13  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  งบประมาณ 19,000.-บาท

 

s__7389193_0.jpg