แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามและจ่ายเงินในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ

 

     เมื่อวันจันทร์ที่  12  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางจรัสพร อรุณโรจน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ออกพื้นที่ตรวจติดตามและจ่ายเงินในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการสานกระเป๋าจากซองกาแฟ   ณ  หมู่ที่ 3 ต.วังไคร้  อ.ท่ายาง   จ.เพชรบุรี   ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 10-12  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 งบประมาณ 20,780.-บาท