แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ในเขตอำเภอท่ายาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

  เมื่อวันจันทร์ที่  12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น.  นายวิชาญ ม่วงใหม่แรงงานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย  นางจรัสพร อรุณโรจน์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล    เขตพื้นที่อำเภอท่ายาง  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่ายาง  เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานด้านแรงงานของ อสร. และติดตามผลการดำเนินงานของ อสร.ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561