แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ในเขตอำเภอเขาย้อย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

 เมื่อวันจันทร์ที่  12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายวิชาญ ม่วงใหม่แรงงานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางจรัสพร อรุณโรจน์    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล เขตพื้นที่อำเภอเขาย้อย   ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาย้อย  เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานด้านแรงงานของ อสร. และติดตามผลการดำเนินงานของ อสร.ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

s__7323681_0.jpg