สรจ.เพชรบุรี จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561