สรจ.เพชรบุรี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  เวลา 09.30 น. นายวิชาญ ม่วงใหม่  แรงงานจังหวัดเพชรบุรี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี   ดำเนินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี  เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานตามแผนงานของแต่ละหน่วยงาน  การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนการบูรณาการภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี   

 

 

 

346_0.jpg347_0.jpg

356_0.jpg358_0.jpg353_0.jpg351_0.jpg