รจ.เพชรบุรี ออกตรวจติดตามและจ่ายเงินในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ

                  เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางจรัสพร อรุณโรจน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ออกพื้นที่ตรวจติดตามและจ่ายเงินในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ กลุ่มอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างปูกระเบื้อง ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านท่าลิงลม หมู่ที่ 3 ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 งบประมาณ 45,575.-บาท

 343_0.jpg370_0.jpg