จังหวัดเพชรบุรี ประชุม คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดเพชรบุรี

    วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ได้รับมอบหมายจากนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพขรบุรี ให้เป็นประธาน การประชุม คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุม สนง.แรงงานจังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณากลั่นกรอง แผนงาน/โครงการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 14 โครงการ กลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 257 คน งบประมาณ 373,171.- บาท

19247761_108696383276542_9103738112114919809_n_0.jpg26907485_108696439943203_6008527123354123317_n_0.jpg

26992737_108697806609733_4647719216417368067_n_0.jpg26730936_108697616609752_7931941077822920854_n_0.jpg26734326_108696529943194_9205342444259789928_n_0.jpg26991625_108696786609835_9066697497549964195_n_0.jpg