สรจ. เพชรบุรี ร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference

       เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560  เวลา 08.30 น.  นางสาวปภาดา บุณยงามปรีดี รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว)  ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล  ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี