ประชาสัมพันธ์ งบทดลองของสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 (มิ.ย. 2561) มาเพื่อเผยแพร่ให้ทราบ