ประชาสัมพันธ์ งบทดลองของสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 (ก.ย.2561) มาเพื่อเผยแพร่ให้ทราบ

ไฟล์แนบขนาด
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560.pdf1.09 MB
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560.pdf1.16 MB
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2560.pdf1.26 MB
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2561.pdf1.49 MB
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561.pdf1.29 MB
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2561.pdf1.56 MB
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2561.pdf1.59 MB
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561.pdf1.55 MB
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2561.pdf1.47 MB
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561.pdf1.46 MB
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2561.pdf1.59 MB
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2561.pdf1.03 MB