ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ณ บริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด

 วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. แรงงานจังหวัดเพชรบุรี(นายสิทธิอุดม หนูฤทธิ์) ร่วมตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ณ บริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัด เลขที่ ๒๕๔ ถนนบ้านแหลม-บางตะบูน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี(นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร) ร่วมด้วย และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นหัวหน้าคณะนำหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจเยี่ยม พร้อมให้คำแนะนำผู้บริหารบริษัทฯ ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพบสถานประกอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐