แรงงานจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ออกหน่วยให้บริการโครงการ "เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จังหวัดเคลื่อนที่)

 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน  2560 เวลา 07.00 น. แรงงานจังหวัดเพชรบุรี(นายสิทธิอุดม หนูฤทธิ์) และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ออกหน่วยให้บริการโครงการ "เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จังหวัดเคลื่อนที่)  ณ วัดดอนผิงแดด  หมู่ที่ 6 ตำบลบางขุนไทร  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นางฉัตรพร  ราษฎร์ดุษฎี) เป็นประธานเปิดโครงการ