ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งและการแจ้งชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี

ไฟล์แนบขนาด
jpg-170621153207.pdf2.82 MB