โครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรียามเช้า

 วันพุธที่ 24  พฤษภาคม เวลา 07.00  น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดโครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรียามเช้า ณ บริษัท                สว่างรีสอร์ท จำกัด สาขาเพชรบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี  ประวิตร) เป็นประธานการเปิด