ประชาสัมพันธ์ งบทดลองประจำเดือน มาเพื่อเผยแพร่ให้ทราบ