แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ณ บริษัท เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. แรงงานจังหวัดเพชรบุรี(นายสิทธิอุดม หนูฤทธิ์) ร่วมตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ณ บริษัท เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ ๘๘ และ ๘๘/๑  หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี(นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร) เป็นหัวหน้าคณะนำหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจเยี่ยม พร้อมให้คำแนะนำผู้บริหารบริษัทฯ ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพบสถานประกอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐