แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายพระราชสักการะและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิวาส บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"

 วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. แรงงานจังหวัดเพชรบุรี(นายสิทธิอุดม หนูฤทธิ์) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายพระราชสักการะและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิวาส บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายอำเภอชะอำ เป็นประธานในพิธี