แรงงานจังหวัเพชรบุรี และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดเพชรบุรี ร่วมงานเลี้ยงรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐ น. แรงงานจังหวัเพชรบุรี(นายสิทธิอุดม หนูฤทธิ์) และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดเพชรบุรี ร่วมงานเลี้ยงรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม(ดร.คำแพง ไซสมแพง) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรอง และมีนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และนายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ร่วมด้วย  ในโอกาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงาน (MOA) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว