ติดต่อเรา

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี 

  เลขที่ 2/105-106 หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ / โทรสาร  0 3240 0251 -  2

สื่อสารมหาดไทย 63551

e- mail.  petchaburi@mol.mail.go.th    /  mol.phet1@gmail.com